GROMOBRANSKE INSTALACIJE

Sistemi zaštite od munja - gromobranske instalacije

Sistem za zaštitu od gromova i munja inovacija je Bendžamina Franklina. Danas sistemi zaštite od munja i gromobranske instalacije su upotrebi na tisućama zgrada, kuća, tvornica i najvišim vrhovima gradova.

Na žalost, posljednji događaji i oluje koje su prouzrokovale grmljavinu, munje i gromove koji su uzrokovali veliku materijalnu štetu i  pokazali su da je većina sistema zaštite od groma neispravne ili su dotrajale. Popravci gromobranske instalacije nisu veliki u odnosu, na zaštitu koju ona pruža.

Gromobrani su samo mali dio cjelokupnog sistema gromobranske zaštite. Sistemi zaštite od udara groma sastoje se od tri komponente.

Projektirani su da djeluju kao „terminal“ za pražnjenje groma. Različitog su oblika, veličina i dizajna. Provodnici, metalne trake služe da nose struju groma. Svrha zaštite sistema od groma je da se osigura sigurnost objekta i ljudi koji se nalaze u njemu u slučaju direktnog udara groma,sistemi odvode grom do zemlje.

Gromobranske instalacije ne mogu zaštititi moguća oštećenja elektronike i računala, pa ih ipak treba isključiti tokom grmljavine, kako bi im bi omogućili sigurnu zaštitu.

 

2019@Copiright EL -  ART . All right reserved. Created by ProBiz / Direkt informator